Často kladené otázky

Čo obsahuje Váš projekt?

Keď si u nás objednáte projekt stavby, dostanete všetky potrebné profesie a dokumenty, ktoré budete pri realizácii svojho zámeru potrebovať. To znamená, že v projekte budete mať okrem architektúry aj ďalšie profesie ktoré sa v stavbe nachádzajú (zdravotechnika, vykurovanie, statika...) pokiaľ si to klient neželá tieto profesie mu vypracované nebudú a zohľadní sa to v cene.

Koľko stojí vypracovanie takejto dokumentácie?

Cena projektovej dokumentácie záleží od zložitosti stavby, rozsahu a druhu dokumentácie. Preto je dôležité na začiatku riadne definovať požiadavky aké od projektu očakávate a na aké účely chcete projekt použiť. Tieto faktory majú vplyv na rozsah prác a ľudí, ktorí sa na tvorbe dokumentácie podieľajú a to sa zobrazuje v konečnej cene.

Viete za nás vybaviť aj stavebné povolenie a čo k tomu potrebujeme?

Túto službu ponúkame v rámci Žilinského kraja. Potrebujete k tomu projekt vrátane všetkých potrebných profesií a splnomocnenie, ktoré Vám vypracujeme my.

Ako dlho trvá vybaviť stavebné povolenie a koľko to stojí?

Termín vybavenia stavebného povolenia je častokrát rôzny. Do trvania vstupujú rôzne faktory ako napríklad umiestnenie stavby (mimo zastavaného územia a v rámci zastavaného územia obce/mesta), typ stavby, ďalej postup, ktorý zvolí príslušný stavebný úrad pri vybavovaní žiadosti ale aj počet susedov a účastníkov, ktorí budú prizvaní na jednotlive konania. Cena za tuto službu vychádza z náročnosti jej vybavenia.

Čo je to 3D scan?

Je to služba, ktorú VIZUALDK poskytuje svojim klientom ale aj iným projekčným kanceláriám a stavebným firmám. Princípom tejto služby je zdigitalizovanie akekejkolvej stavby. Bežný človek môže pri realizácii domu pred zhotovením omietok a poterov zmapovať všetky rozvody a inštalácie v stavbe alebo pri zameraní exteriéru vieme navrhnúť design fasády; projekčná kancelárie zas dostane presný 3D model v CAD systémoch pre svoje projekty (zameranie a projekt skutkového stavu). Stavebná firma zas vie zmerať rozsah prác napríklad pri zatepľovaní stavieb a pod. Výhodou je vysoká presnosť, rozsah merania až 60 m od jedného stanoviska a rýchlosť zamerania.