Stavebná projekcia

Prvotným krokom v procese stavebnej projekcie je architektonická štúdia, ktorá sa venuje primárne dispozičnému rozmiestneniu priestorov a vizuálnej stránke architektonického diela. Po schválení investorom, nasleduje vyhotovenie projektovej a stavebnej dokumentácie a 3D vizualizácia projektu. Pri odovzdávaní hotového projektu, je klient oboznámený so správnym technologickým postupom v prípade komplikovaných riešení a následne sa začína proces realizácie diela.

Máte záujem o vypracovanie projektu?

Neváhajte nás kontaktovať:

Mail bol úspešne odoslaný!

Gratulujeme! Váš mail bol úspešne odoslaný, v blízkej dobe Vás budeme kontaktovať.