Riešenia nielen vo sfére stavebnej projekcie

Spoločnosť VIZUALDK poskytuje služby v oblastiach, akými sú príprava a realizácia stavebných projektov, projektový manažment, inžiniering, 3D scan a vizualizácia interiéru či exteriéru. Zabezpečujeme plynulý postup realizačného procesu, ktorý zahŕňa všetky kroky od prvotnej konzultácie investičného zámeru, architektonických návrhov, vizualizácie až po energetické hospodárstvo a stavebné povolenie.

stavebná-projekcia

Stavebná projekcia

Prvotným krokom v procese stavebnej projekcie je architektonická štúdia, ktorá sa venuje primárne dispozičnému rozmiestneniu priestorov a vizuálnej stránke architektonického diela. Po schválení investorom, nasleduje vyhotovenie projektovej a stavebnej dokumentácie a 3D vizualizácia projektu. Pri odovzdávaní hotového projektu, je klient oboznámený so správnym technologickým postupom v prípade komplikovaných riešení a následne sa začína proces realizácie diela.

3d-scan

3D Scan

Pomocou najmodernejších technológií umožňujeme klientom získať údaje rýchejšie a efektívnejšie. Či už sa jedná o zameranie skutočného stavu architektonických objektov, 3D scan a následnú vizualizáciu interiéru a exteriéru alebo panoramatické 360° snímkovanie a virtuálne prehliadky. Presnosť merania zabezpečuje laserová technológia fungujúca na princípe bezdotykového súradnicového merania. Výstupom meracieho procesu je zhluk bodov v 3D priestore, ktoré sa následne spracujú do celistvého modelu skenovaného objektu.

inžiniering

Inžiniering

Realizácia investičného zámeru pozostáva s mnohých čiastkových cieľov, medzi ktoré patrí napríklad vybavenie stavebného alebo búracieho povolenia, kolaudačné rozhodnutie, zastupovanie investora voči tretím osobám, územné povolenie a podobne. Podstatou inžinierskej činnosti je odbremeniť klienta od týchto povinností, čím sa v konečnom dôsledku šetrí čas, ktorý by klient v opačnom prípade strávil vybavovaním formalít. Preto ponúkame komplexný balík služieb v oblasti inžinieringu s cieľom maximalizovať efektivitu v procese realizácie investičného zámeru.

projektový-manažment

Projektový manažment

Jedná sa o služby, týkajúce sa komplexného riadenia stavebných projektov vo všetkých etapách investičného procesu. Využívajú ich klienti, ktorí chcú realizovať novostavby alebo rekonštrukcie, v prípade potreby zvýšenia efektivity riadenia stavieb, resp. v prípade nutnosti auditu projektu. Spoločnosť VIZUALDK zabezpečuje všetky činnosti spojené s manažmentom stavebných projektov a to na všetkých úrovniach projektu, od počiatočnej konzultácie investičného zámeru, vybavenie stravebných, prípade iných povolení, stavebného dozoru až po zefektívnenie činností v procese realizácie projektu.

3D SCAN

Zameranie skutkového stavu - Vizualizácia interiérov a exteriérov

Viac info

Kontakt

Mail bol úspešne odoslaný!

Gratulujeme! Váš mail bol úspešne odoslaný,
v blízkej dobe Vás budeme kontaktovať.

Adresa:

M.R. Štefánika 1833
026 01 Dolný Kubín
Slovenská Republika

Telefón:

+421 908 324 801

E-mail:

vizualdk@gmail.com

Socials: